beza saham, unit trust, fcpo dan forex
|

Perbezaan Antara Saham, Unit Trust, Fcpo dan Forex

Anda biasa dengar saham, unit trust, FCPO dan forex? Mungkin anda semua tahu semua itu adalah salah satu bentuk pelaburan. Adakah anda benar-benar memahami apakah perbezaan keempat-empat pelaburan tersebut? Di dalam artikel ini saya akan kongsikan kepada anda apakah perbezaan keempat-empat pelaburan tersebut.

 

Apa itu saham?

Pasaran saham terdiri daripada perdagangan saham dan sekuriti berkaitan di semua bursa, termasuk pasaran di kaunter. Di Malaysia, saham-saham didagangkan pada platform yang kita panggil Bursa Malaysia.

Pasaran saham ialah pasaran pusat untuk penjanaan dana ekuiti oleh syarikat dan kerajaan. Ia menyediakan pasaran di mana syarikat dan sekuriti kerajaan boleh dibeli dan dijual. Ia menghimpunkan perusahaan, yang berhasrat untuk mengumpul wang melalui terbitan sekuriti baharu kepada individu atau organisasi yang ingin melaburkan simpanan atau lebihan dana mereka. Dengan berbuat demikian, pasaran saham menawarkan kecairan pelaburan, iaitu keupayaan untuk menukar pelaburan mereka kepada tunai dalam masa yang singkat dan menggalakkan aliran simpanan ke dalam usaha niaga yang produktif.

 

 

Apa itu Unit Trust?

Unit trust (unit Amanah) ialah dana pelaburan yang dibahagikan kepada unit. Setiap unit mewakili bilangan saham tertentu dalam aset pendasar dana. Unit trust diuruskan oleh pengurus dana professional (fund manager) yang bertujuan untuk menjana pulangan untuk pelabur dengan melabur dalam pelbagai aset termasuk saham, bon, harta dan tunai.

Unit trust menawarkan pelabur akses kepada portfolio pelbagai aset yang boleh memberi mereka pendedahan kepada pelbagai pasaran dan sektor yang berbeza. Unit trust juga menawarkan potensi untuk pertumbuhan modal dan penjanaan pendapatan. Unit trust biasanya lebih sesuai untuk pelaburan jangka panjang, kerana ia pasarannya kurang menentu berbanding pelaburan lain seperti saham.

 

Apa itu FCPO?

apa itu fcpo

FCPO bermaksud pasaran minyak kelapa sawit masa hadapan (future coconut palm oil). Ia adalah sejenis kontrak yang membenarkan pelabur membeli atau menjual sejumlah minyak sawit pada harga dan tarikh yang telah ditetapkan pada masa hadapan.

Kontrak FCPO didagangkan di bawah Bursa Malaysia Derivatives (BMD) iaitu anak syarikat (subsidiaries) of Bursa Malaysia Berhad di mana Bursa Malaysia memegang 75% pegangan saham BMD manakala 25% lagi dipegang oleh Chicago Mercantile Exchange (CME) yg merupakan strategic bisnes partner Bursa. FCPO popular di kalangan pelabur yang ingin melindung nilai terhadap pergerakan harga minyak sawit atau membuat spekulasi mengenai hala tuju pasaran minyak sawit.

 

Apa itu Forex?

apa itu forex

Forex, juga dikenali sebagai pertukaran asing atau FX, ialah pasaran global untuk membeli dan menjual mata wang. Ia adalah pasaran terbesar dan paling cair di dunia, dengan perolehan harian lebih daripada $5 trilion.

Pasaran forex dibuka 24 jam sehari, lima hari seminggu. Mata wang didagangkan di pasaran forex oleh bank pusat, bank perdagangan, bank pelaburan, dana lindung nilai, pelabur runcit dan spekulator.

Kebanyakan dagangan forex dilakukan dalam pasaran spot, iaitu pembelian dan penjualan mata wang untuk penghantaran segera. Pasaran spot ialah pasaran terbesar dan paling cair di dunia, dengan perolehan harian lebih daripada $5 trilion.

Terdapat juga pasaran hadapan (forward market) dan pasaran masa hadapan (future market) untuk perdagangan mata wang. Pasaran hadapan digunakan untuk lindung nilai, manakala pasaran masa hadapan digunakan untuk spekulasi dan dagangan jangka pendek.

 

Perbezaan antara saham, Unit Trust, FCPO dan Forex

Perbezaan utama antara pasaran saham, unit amanah, FCPO, dan forex ialah pasaran saham adalah pasaran untuk membeli dan menjual saham syarikat dagangan awam, manakala unit amanah ialah dana pelaburan yang dibahagikan kepada unit. FCPO ialah sejenis kontrak yang membenarkan pelabur membeli atau menjual sejumlah minyak sawit pada harga dan tarikh yang telah ditetapkan pada masa hadapan. Forex, juga dikenali sebagai pertukaran asing atau FX, ialah pasaran global untuk membeli dan menjual mata wang.

Antara perbezaan lain saham, unit trust, FCPO dan forex adalah saham dan unit trust merupakan pasaran satu hala dimana pelabur hanya mendapat untung sekiranya nilai dagangan naik manakala FCPO dan forex adalah pasaran dua hala di mana pelabur boleh untung semasa pasaran naik (bullish) atau pasaran turun (bearish).

 

Kebaikan setiap jenis pelaburan

Setiap jenis pelaburan mempunyai kebaikan dan keburukan tersendiri. Sebagai contoh, pasaran saham menawarkan potensi pulangan yang tinggi tetapi juga membawa tahap risiko yang lebih tinggi. Unit trust menawarkan portfolio yang lebih pelbagai dan pasaran kurang menentu berbanding pelaburan lain, tetapi mungkin tidak menjana pulangan setinggi pasaran saham. Kontrak FCPO menawarkan pelabur keupayaan untuk melindung nilai terhadap pergerakan harga minyak sawit atau membuat spekulasi mengenai hala tuju pasaran minyak sawit, tetapi ia hanya didagangkan di Bursa Malaysia Derivatives (BMD). Forex menawarkan pasaran yang besar dan cair dengan potensi pulangan yang tinggi, tetapi ia juga merupakan pasaran yang tidak menentu dengan tahap risiko yang tinggi.

 

Kesimpulan

Setiap pelaburan mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Pelabur harus pertimbangkan dengan teliti matlamat dan objektif mereka sebelum memutuskan jenis pelaburan yang sesuai untuk mereka.

 

Baca Juga:

Buat duit dengan saham waran

Cara mula melabur saham bursa Malaysia

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *