hibah takaful malaysia
|

Hibah Takaful Malaysia

Hibah Takaful merupakan bentuk perlindungan kewangan Islam yang menawarkan manfaat dan perlindungan apabila berlaku kerugian. Salah satu elemen penting dalam kontrak takaful ialah hibah takaful, yang memberikan manfaat tambahan kepada pemilik polisi dan penerima manfaat.

Apa itu Hibah Takaful?

Anda perlu faham bahawa hibah takaful bukanlah sejenis produk.

Tetapi, hibah Takaful adalah kaedah bagaimana manfaat daripada pampasan itu akan diagihkan.

Dengan kata mudahnya, melalui hibah Takaful, sekiranya pemegang polisi Takaful meninggal dunia, pengagihan wang pampasan oleh syarikat Takaful akan diberikan secara hibah iaitu secara terus kepada penerima manfaat.

Melalui hibah, penerima sekurang-kurangnya akan dapat meneruskan kehidupan yang lancar dan baik menggunakan wang pampasan yang diterima.

Hibah

Secara mudahnya, hibah membawa maksud pemberian atau ‘hadiah’ yang dibuat secara terus oleh pemberi hibah ketika hayatnya kepada penerima sebagai tanda kasih sayang.

Melalui hibah, penerima tidak lagi perlu melalui proses faraid dan harta/ barang tersebut menjadi milik penerima secara terus. Bagaimanapun, manfaat hibah hanya akan diperoleh oleh penerima setelah pemberinya meninggal dunia. 

Sumber: https://bjak.my/blog/takaful-dan-hibah-antara-produk-dan-kaedah/

Kelebihan Hibah Takaful

Terdapat beberapa kelebihan dalam Hibah Takaful yang harus diberi perhatian oleh pemilik polisi atau peserta takaful di Malaysia.

Perlindungan yang Komprehensif

Hibah takaful menawarkan perlindungan yang lengkap dan menyeluruh kepada pemilik polisi atau peserta takaful. Oleh kerana takaful melindungi risiko yang melibatkan kehidupan dan harta benda, hibah takaful boleh membantu melindungi pemilik polisi atau peserta takaful dari kerugian kewangan yang tidak dijangka.

Fleksibiliti

Hibah takaful membolehkan pemilik polisi atau peserta takaful untuk memilih untuk menerima hibah dalam bentuk wang tunai atau menambah polisi takaful mereka. Ini memberikan fleksibiliti yang lebih besar kepada pemilik polisi atau peserta takaful dalam menguruskan kewangan mereka.

Keuntungan

Hibah takaful menawarkan manfaat tambahan yang boleh membantu pemilik polisi atau peserta takaful meningkatkan keuntungan mereka. Ini kerana hibah takaful dianggap sebagai bonus untuk pemilik polisi atau peserta takaful apabila syarikat takaful mencapai keuntungan.

Tidak Ada Faedah

Hibah takaful tidak dikenakan faedah, berbeza dengan produk takaful konvensional. Ini menjadikan hibah takaful sebagai alternatif yang lebih baik bagi pemilik polisi atau peserta takaful yang tidak ingin melibatkan unsur faedah dalam aktiviti kewangan mereka.

Pembayaran Secara Sukarela

Hibah takaful adalah pembayaran sukarela yang diberikan oleh syarikat takaful kepada pemilik polisi atau peserta takaful. Oleh itu, pemilik polisi atau peserta takaful tidak perlu membayar sebarang caj tambahan untuk mendapatkan manfaat hibah takaful.

Rumusan

hibah takaful malaysia

Hibah takaful adalah elemen penting dalam kontrak takaful yang memberikan manfaat tambahan kepada pemilik polisi atau peserta takaful. Hibah takaful ini tidak hanya memberikan perlindungan yang lengkap dan menyeluruh, tetapi juga memberikan fleksibiliti dalam pengurusan kewangan, keuntungan tambahan, dan tidak dikenakan faedah.

Bagi pemilik polisi atau peserta takaful di Malaysia, hibah takaful seharusnya menjadi satu pertimbangan penting apabila memilih produk takaful yang sesuai untuk keperluan mereka. Dengan adanya hibah takaful, pemilik polisi atau peserta takaful dapat memperoleh manfaat tambahan dan perlindungan yang lebih lengkap.

Oleh itu, penting bagi pemilik polisi atau peserta takaful untuk memahami konsep hibah takaful dan mempertimbangkan kelebihannya sebelum membuat keputusan pembelian takaful. Mereka juga harus memilih syarikat takaful yang mempunyai rekod kewangan yang kukuh dan reputasi yang baik dalam memberikan hibah takaful kepada pemilik polisi atau peserta takaful.

Di Malaysia, terdapat banyak syarikat takaful yang menawarkan produk dengan hibah takaful yang menarik.

Berikut adalah beberapa syarikat takaful yang menawarkan produk takaful dengan hibah takaful di Malaysia:

Takaful Malaysia

Takaful Malaysia adalah syarikat takaful yang terkenal di Malaysia dan menawarkan pelbagai produk takaful, termasuk produk takaful dengan hibah takaful. Hibah takaful Takaful Malaysia biasanya diberikan dalam bentuk wang tunai apabila berlaku kematian atau cacat total dan kekal. Syarikat ini juga menawarkan pelan takaful kesehatan yang mempunyai hibah takaful bagi pemegang polisi yang berjaya mengelakkan diri daripada membuat tuntutan takaful selama tempoh tertentu.

Prudential BSN Takaful

Prudential BSN Takaful adalah gabungan antara Prudential Assurance Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional (BSN). Syarikat ini menawarkan produk takaful pelbagai jenis, termasuk produk takaful dengan hibah takaful. Hibah takaful Prudential BSN Takaful biasanya diberikan dalam bentuk wang tunai atau aset takaful apabila berlaku kematian atau cacat total dan kekal.

Etiqa Takaful

Etiqa Takaful adalah syarikat takaful terbesar di Malaysia dan menawarkan pelbagai produk takaful termasuk produk takaful dengan hibah takaful. Hibah takaful Etiqa Takaful biasanya diberikan dalam bentuk wang tunai atau aset takaful apabila berlaku kematian atau cacat total dan kekal.

Great Eastern Takaful

Great Eastern Takaful adalah syarikat takaful yang terkenal di Malaysia dan menawarkan produk takaful pelbagai jenis, termasuk produk takaful dengan hibah takaful. Hibah takaful Great Eastern Takaful biasanya diberikan dalam bentuk wang tunai atau aset takaful apabila berlaku kematian atau cacat total dan kekal.

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad

Allianz Life Insurance Malaysia Berhad adalah syarikat insurans hayat yang menawarkan produk takaful dengan hibah takaful. Hibah takaful Allianz Life Insurance Malaysia Berhad biasanya diberikan dalam bentuk wang tunai atau aset takaful apabila berlaku kematian atau cacat total dan kekal.

Baca juga: AIA

Kesimpulannya, hibah takaful adalah salah satu elemen penting dalam kontrak takaful yang menawarkan manfaat tambahan dan perlindungan yang lengkap kepada pemilik polisi atau peserta di Malaysia. Dengan memahami konsep hibah takaful dan memilih syarikat yang sesuai, pemilik polisi atau peserta dapat memperoleh manfaat dan perlindungan yang lebih baik untuk kewangan mereka.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *