| |

7 Skim Bantuan Kewangan Amanah Ikhtiar Malaysia

Pelbagai bantuan ditawarkan untuk membantu golongan berpendapatan rendah menaikkan taraf hidup. Salah satu bantuan adalah bantuan pinjaman kewangan patuh syariah dari Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).

AIM telah ditubuhkan pada 17 September 1987 sebagai sebuah badan Amanah persendirian yang diperbadankan di bawah Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 [Akta 258] melalui permeteraian Surat Ikatan Amanah AIM bertarikh 17 September 1987 oleh pengasas-pengasas AIM bersama penyumbang dana dan juga Lembaga Pemegang Amanah AIM yang telah dilantik.

Objektif AIM adalah:

  • Mengurangkan kemiskinan di kalangan isi rumah miskin dan berpendapatan rendah di Malaysia dengan menyediakan pembiayaan kredit mikro untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang boleh menambah dan meningkatkan pendapatan.
  • Menyediakan kemudahan kewangan, bimbingan dan latihan berterusan kepada usahawan-usahawan dari keluarga miskin dan berpendapatan rendah.
  • Melahirkan usahawan daripada kalangan miskin dan berpendapatan rendah.

AIM menawarkan 2 produk utama kepada pemohon:

1. Skim Pembiayaan Mikro

Skim yang ditawarkan oleh AIM adalah bantuan kewangan untuk membantu mereka yang memerlukan.

Terdapat 7 skim bantuan kewangan yang dapat membantu para peniaga untuk dipohon:

i-Mesra

bantuan kewangan

i-Serikandi

bantuan kewangan

i-Wibawa

amanah ikhtiar

i-Sejahtera

skim pembiayaan

i-Bestari

skim pembiayaan

i-Penyayang

bantuan perniagaan kewangan

i-Muda

bantuan kewangan belia

2.Tabung Kebajikan daan Kesejahteraan Sahabat

Tabung Kebajikan dan Kesejahteraan Sahabat (TKKS) ialah tabung yang ditubuhkan oleh AIM bertujuan untuk meningkatkan tahap kebajikan dan kesejahteraan Sahabat dan keluarga. Antara bantuan yang dihulurkan adalah seperti gambar di bawah:

Untuk maklumat lanjut anda boleh hubungi pegawai AIM seperti dibawah:
cara menghubungi amanah ikhtiar
Untuk maklumat lanjut anda boleh layari website Amanah Ikhtiar Malaysia.
Sumber Rujukan: Amanah Ikhtiar Malaysia.
Baca juga artikel dibawah:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *